نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین کیفیت کالایی شدن مکان در نظام سرمایه‌داری

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 34-60

ناصر شفیعی ثابت؛ صابر صدیقی