نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تعریف پیشرفت و راه های رسیدن به آن از دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریه گفتمان لاکلاو و موفه

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 104-118

روح اله تیموری؛ حسن عبداله زاده؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم