کلیدواژه‌ها = مبانی فلسفی
تعداد مقالات: 1
1. نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 32-62

حسن ملکی؛ رضوان حکیم زاده؛ سید علی خالقی نژاد