رهیافتی شناخت‌شناسانه به تحول علوم انسانی از دیدگاه قرآنی طه عبدالرحمن
رهیافتی شناخت‌شناسانه به تحول علوم انسانی از دیدگاه قرآنی طه عبدالرحمن

علیرضا کچوئیان

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 7-26

چکیده
  قرآن کتابی است که تمدن اسلامی دائرمدار آن تأسیس و نشو و نما یافته است. متنی کانونی که لف‌ونشر تاریخی آموزه-هایش به قبض و بسط تمدنی اسلام کمکی شگفت نموده است. در مقاله‌ی حاضر تلاش شده با بهره‌گیری از روش ...  بیشتر
مفهوم حکمت سیاسی متعالیه
مفهوم حکمت سیاسی متعالیه

شریف لک زایی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  درباره حکمت در فلسفه و اندیشه اسلامی اگرچه مطالبی گفته و نوشته شده است اما همچنان نیازمند تدوین مقالاتی است که بتواند بر اساس رویکردهای جدید مانند فلسفه سیاسی، این دانش‌واژه را تبیین نماید. در این مقاله ...  بیشتر
نقد نظریه فرهنگی آنتونی گیدنز
نقد نظریه فرهنگی آنتونی گیدنز

مهدی بهشتی نژاد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 27-49

چکیده
  نظریه فرهنگی ،سرمشق ها(پارادایم ها) الگوهاومفاهیمی به ماعرضه می کندکه می تواننددرجنبه های متنوع شخصی، عمومی، وفکری زندگی به کارگرفته شوند...نظریه فرهنگی منبعی است که ازطریق آن می توانیم آگاهانه به جهان ...  بیشتر
نگاهی مقایسه ای به آموزشِ علوم سیاسی در غرب و ایران
نگاهی مقایسه ای به آموزشِ علوم سیاسی در غرب و ایران

سعید ماخانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  آموزش، خود، به مثابه‌ی ماده‌ی هر رشته‌ی تحصیلی است که باید همسازیِ مناسبی با صورت آن رشته داشته باشد. آن چه مقاله‌ی حاضر به آن می‌پردازد ماده‌یِ آموزش برای صورتِ علوم سیاسی در غرب و ایران است. همواره ...  بیشتر
تعریف پیشرفت و راه های رسیدن به آن از دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریه گفتمان لاکلاو و موفه
تعریف پیشرفت و راه های رسیدن به آن از دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریه گفتمان لاکلاو و موفه

روح اله تیموری؛ حسن عبداله زاده؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 51-67

چکیده
  می توان گفت مقوله توسعه و عقب افتادن ایران از قطار پیشرفت جهانی در طی صد و پنجاه سال اخیر مورد بحث و بررسی بوده است . از زمان اولین شکست ایران از روسیه تزاری ایرانی ها از خود پرسیدند چرا عقب افتادیم. و تا ...  بیشتر
ناکارآمدی علوم انسانی در ایران و راهکارهای برون رفت از آن
ناکارآمدی علوم انسانی در ایران و راهکارهای برون رفت از آن

حسین شیخ زاده

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  چکیدهسابقۀ آموزش عالی در ایران به اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی باز می‌گردد. اما جهش کمّی در آموزش عالی از اوایل دهه 1370 آغاز گردید و در طول سه دهه گذشته تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به ویژه ...  بیشتر
تبیین کیفیت کالایی شدن مکان در نظام سرمایه‌داری
تبیین کیفیت کالایی شدن مکان در نظام سرمایه‌داری

ناصر شفیعی ثابت؛ صابر صدیقی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 69-99

چکیده
  هر مفهومی در هر پارادایم، مکتب، ایدئولوژی و نظام اجتماعی ـ اقتصادی معنای خاص خود را می‌یابد. مفهوم مکان نیز این قائده مستثنی نیست. مفهوم مکان در «نظام سرمایه‌داری» نیز دارای بار معنایی خاصی است. ...  بیشتر
انسان، قدرت و سیاست در تاریخ معاصر ایران و نقد آن براساس آرای شهید مطهری
انسان، قدرت و سیاست در تاریخ معاصر ایران و نقد آن براساس آرای شهید مطهری

مرتضی شیرودی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  درهم آمیختگی انسان،قدرت و سیاست که نام انسان شناسی سیاسی به خود می گیرد، همچنان مفهوم مبهمی در تاریخ سیاسی معاصر ایران است و آن، مسأله ای است که سئوال اصلی مقاله را که چه تصویر و شکلی از پیوند بین انسان، ...  بیشتر
نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی
نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

حسن ملکی؛ رضوان حکیم زاده؛ سید علی خالقی نژاد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 101-131

چکیده
  در سال‌های اخیر بحث‌های متعددی پیرامون جایگزین شدن دیدگاه پست مدرن به عنوان نوعی تفکر و نگاهی فرهنگی – اجتماعی به مسائل و باورهای انسان‌ها با دیدگاه مدرنیسم در موضوعات مختلف در جریان است. عرصه تعلیم ...  بیشتر
مقایسه نظریه علم دینی آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی و دکتر گلشنی
مقایسه نظریه علم دینی آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی و دکتر گلشنی

نازیلا اخلاقی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  علم دینی منظومه معرفتی درباره جهان واقع است. تحقیق در مبانی فلسفی علم و مبانی دین‌شناختی نخستین گام به سوی سامان علم دینی است. پیدایش اصطلاح علم دینی در جامعه علمی کشور به محور برخی مجادلات مبدل گشته ...  بیشتر
مبانی انسان‌شناسی هرمنوتیک هایدگر و مقایسه تحلیلی آن با انسان‌شناسی اسلامی
مبانی انسان‌شناسی هرمنوتیک هایدگر و مقایسه تحلیلی آن با انسان‌شناسی اسلامی

یحیی بوذری نژاد؛ حمید ریحانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 133-162

چکیده
  آرا و اندیشه‌های هایدگر از جهات مختلفی قابل ‌بررسی است. یکی از این جهات که تأثیر زیادی را بر متفکران نهاده است دیدگاه‌های هرمنوتیکی هایدگر است که تحولی اساسی را در روش هرمنوتیک به وجود آورد. اندیشه هرمنوتیک ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مفهوم عقلانیت در اندیشه های ماکس وبر و شهید مطهری و تبعات سیاسی آن
بررسی تطبیقی مفهوم عقلانیت در اندیشه های ماکس وبر و شهید مطهری و تبعات سیاسی آن

سید امین تقوی فر

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  هسته اصلی و پایدار اندیشه های ماکس وبر و شهید مطهری عقلانیت است. هر چند عقلانیت در اندیشه های وبر مفاهیمی چون ابزاری، عرفی، هدف داری و بوروکراسی را معنا می دهد ولی با عبور از خوانش پارسونزی، بر اساس سوبژکتویسم ...  بیشتر
تأثیر سیاست ها و رویه های منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش های مداخله ای اهداف و فرهنگ سازمانی
تأثیر سیاست ها و رویه های منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش های مداخله ای اهداف و فرهنگ سازمانی

مهدی رزاقی؛ وحید آرایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 7-24

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست‌ها و رویه‌های منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش‌های مداخله‌ای اهداف و فرهنگ سازمانی است. جامعه تحقیق در این پژوهش، کلیه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب ...  بیشتر
معرفی الگوهای مدیریت اسلامی در عصر پیشرفت بر اساس آیات قرآن
معرفی الگوهای مدیریت اسلامی در عصر پیشرفت بر اساس آیات قرآن

سید ابوالفضل موسوی‌زاده

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 25-41

چکیده
  مدیریت از اصول مهم زندگی فردی و اجتماعی است، به گونه­ای که اگر مدیریت صحیح بر زندگی انسان حاکم نباشد، سرمایه­هایی که وجود دارد تباه و استعدادها شکوفا نخواهد شد. به همین دلیل با از بین رفتن سرمایه­ها ...  بیشتر