نویسنده = بوذری نژاد، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی انسان‌شناسی هرمنوتیک هایدگر و مقایسه تحلیلی آن با انسان‌شناسی اسلامی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 114-140

یحیی بوذری نژاد؛ حمید ریحانی