تحول‌پژوهی قلمرو ساختاری حقوق کیفری ایران با نگاهی به آموزه‌های فقه اسلام؛ سنجش سیاست‌گذاری در معیارها و اهداف
تحول‌پژوهی قلمرو ساختاری حقوق کیفری ایران با نگاهی به آموزه‌های فقه اسلام؛ سنجش سیاست‌گذاری در معیارها و اهداف

پیمان نمامیان؛ سیدرضا احسان پور

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 9-34

چکیده
  امروزه مسائل و موضوعات نوظهور به‌گونه‌ای قابل ملاحظه ساختار سیاست‌گذاری در را در عرصه سیاست جنایی با تحولاتی مواجه ساخته است که بر این اساس ضرورت انطباق این امور با معیارهای حاکم در منصوص‌های فقه ...  بیشتر