رهیافتی شناخت‌شناسانه به تحول علوم انسانی از دیدگاه قرآنی طه عبدالرحمن
رهیافتی شناخت‌شناسانه به تحول علوم انسانی از دیدگاه قرآنی طه عبدالرحمن

علیرضا کچوئیان

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 7-26

چکیده
  قرآن کتابی است که تمدن اسلامی دائرمدار آن تأسیس و نشو و نما یافته است. متنی کانونی که لف‌ونشر تاریخی آموزه-هایش به قبض و بسط تمدنی اسلام کمکی شگفت نموده است. در مقاله‌ی حاضر تلاش شده با بهره‌گیری از روش ...  بیشتر
نقد پژوهش‌های تجربی و پوزیتیویستی در علوم اجتماعی، با تکیه بر آراء تئودور آدورنو
نقد پژوهش‌های تجربی و پوزیتیویستی در علوم اجتماعی، با تکیه بر آراء تئودور آدورنو

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 7-31

چکیده
  پژوهشگران تجربه‌گرا از آغاز قرن نوزدهم مبنای علم و به تبع آن معنای آن را دگرگون ساختند. اگر پیش از آن، شعاع دایرهٔ معرفت، تمامی علوم و دانش‌های بشری اعم از عقلانی، وحیانی، حسی و... را به رسمیت می‌شناخت، ...  بیشتر
الگوی سیاستی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمانی با رویکرد تحولی در دانشگاه صنعتی شریف
الگوی سیاستی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمانی با رویکرد تحولی در دانشگاه صنعتی شریف

محمد هادی بستان؛ وحید آرایی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 7-30

چکیده
  ارائه یک الگوی جامع سیاستی با رویکرد تحولی برای هوش هیجانی و تعهد سازمانی به عنوان دو مفهوم کلیدی در مطالعات مدیریت و روانشناسی سازمانی به تدریج توجه محققان و مدیران را به خود جلب کرده‌اند. این دو مفهوم ...  بیشتر
ارائه الگوی سیاست گذاری در مهارت‌های تدریس در رشته فنی و حرفه‌ای از دیدگاه برنامه درسی
ارائه الگوی سیاست گذاری در مهارت‌های تدریس در رشته فنی و حرفه‌ای از دیدگاه برنامه درسی

پریا مسیبی داریانی؛ صغری افکانه؛ کوروش پارسا معین؛ فتاح ناظم

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 7-28

چکیده
  پژوهش حاضر با‌هدف ارائه الگوی سیاست‌گذاری در مهارت‌های تدریس در رشته فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه برنامه‌درسی انجام شد. این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده‌ها، آمیخته از نوع اکتشافی ...  بیشتر
بررسی نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی بر رابطۀ سلامت روانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: ادارۀ کل آموزش فنّی و حرفه‌ای استان همدان)
بررسی نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی بر رابطۀ سلامت روانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: ادارۀ کل آموزش فنّی و حرفه‌ای استان همدان)

هاشم کارگر؛ آرزو صفری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 9-28

چکیده
  مدیران سازمان های امروزی با چالش های زیادی روبرو هستند، اما شاید یکی از مهمترین و اساسی ترین آنها؛ افزایش عملکرد کارکنان باشد. توانایی افزایش بهره وری و تقویت اثربخشی سازمانی به جنبه های بسیاری بستگی ...  بیشتر
مفهوم حکمت سیاسی متعالیه
مفهوم حکمت سیاسی متعالیه

شریف لک زایی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  درباره حکمت در فلسفه و اندیشه اسلامی اگرچه مطالبی گفته و نوشته شده است اما همچنان نیازمند تدوین مقالاتی است که بتواند بر اساس رویکردهای جدید مانند فلسفه سیاسی، این دانش‌واژه را تبیین نماید. در این مقاله ...  بیشتر
نقد نظریه فرهنگی آنتونی گیدنز
نقد نظریه فرهنگی آنتونی گیدنز

مهدی بهشتی نژاد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 27-49

چکیده
  نظریه فرهنگی ،سرمشق ها(پارادایم ها) الگوهاومفاهیمی به ماعرضه می کندکه می تواننددرجنبه های متنوع شخصی، عمومی، وفکری زندگی به کارگرفته شوند...نظریه فرهنگی منبعی است که ازطریق آن می توانیم آگاهانه به جهان ...  بیشتر
نقد و بررسی مفهوم عقل در نظریه عقلانی هیجانی آلبرت الیس با نگرش به منابع اسلامی
نقد و بررسی مفهوم عقل در نظریه عقلانی هیجانی آلبرت الیس با نگرش به منابع اسلامی

امیر قربان پور لفمجانی؛ حمید قربان پور لفمجانی؛ عبدالحسین خسروپناه

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 29-46

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفهوم عقل در نظریه عقلانی هیجانی آلبرت الیس و مقایسه و نقد آن بر اساس دیدگاه اسلامی انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است که طبق آن ابتدا با مرور منابع موجود، مبانی نظریه ...  بیشتر
منطق فازی به مثابه روش و ابزاری نوین در تجزیه و تحلیل پدیده‌های سیاسی و اجتماعی
منطق فازی به مثابه روش و ابزاری نوین در تجزیه و تحلیل پدیده‌های سیاسی و اجتماعی

علی دارابی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 29-47

چکیده
  منطق فازی به مثابه ابزاری نوین در تجزیه و تحلیل پدیده های سیاسی و اجتماعی مفهوم و رهیافتی است که به‌تازگی وارد علوم سیاسی شده است. این رهیافت به همراه خود مفاهیم جدید دیگری از قبیل عدم قطعیت، نسبیت‌پذیری، ...  بیشتر
تحلیل محتوای مطالعات مربوط به بررسی چالش‌های آموزش زبان عربی در نظام آموزشی ایران و الزام جهت گیری‌های برنامه درسی بر اساس آنها
تحلیل محتوای مطالعات مربوط به بررسی چالش‌های آموزش زبان عربی در نظام آموزشی ایران و الزام جهت گیری‌های برنامه درسی بر اساس آنها

اسماعیل قاسمی؛ حسین تقوی؛ عادل زاهدبابلان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 31-47

چکیده
  یکی از مهم ترین دغدغه های صاحب نظران تربیتی که همواره مورد توجه ایشان قرار گرفته است بحث«آموزش زبان های خارجی» در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور است. هر چند توجه به آموزش زبان های خارجی در صدر برنامه ...  بیشتر
بازشناسی موانع و چالش های توسعه علمی جمهوری اسلامی ایران
بازشناسی موانع و چالش های توسعه علمی جمهوری اسلامی ایران

لیلا سنگی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 33-49

چکیده
  جوامع مختلف به منظور بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود، نیازمند فراهم نمودن زمینه‌های رشد و توسعه هستند و یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه هر کشوری، تحول در ساختارهای علمی کشور است. روش تحقیق این مقاله ...  بیشتر
نگاهی مقایسه ای به آموزشِ علوم سیاسی در غرب و ایران
نگاهی مقایسه ای به آموزشِ علوم سیاسی در غرب و ایران

سعید ماخانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  آموزش، خود، به مثابه‌ی ماده‌ی هر رشته‌ی تحصیلی است که باید همسازیِ مناسبی با صورت آن رشته داشته باشد. آن چه مقاله‌ی حاضر به آن می‌پردازد ماده‌یِ آموزش برای صورتِ علوم سیاسی در غرب و ایران است. همواره ...  بیشتر
تبیین مولفه‌های وعده نصرت الهی در قرآن مبتنی بر جهاد تبیین مقام معظم رهبری
تبیین مولفه‌های وعده نصرت الهی در قرآن مبتنی بر جهاد تبیین مقام معظم رهبری

سید ابوالفضل موسوی زاده

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 47-61

چکیده
  موضوع وعده‌های الهی به نصرت مومنین، موضوعی قرآنی است که در قرن حاضر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است، بحث از وعده‌های نصرت به مؤمنین بخشی از آن وعده‌های الهی است که در قرآن برای افراد و اجتماع مؤمنان ...  بیشتر
بررسی کاربست مؤلفه‌های روان‌شناختی در توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی
بررسی کاربست مؤلفه‌های روان‌شناختی در توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی

جواد بخشی الموتی؛ سعید عبدالملکی؛ مهدیه محمدی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 49-76

چکیده
  وقتی سخن از توسعه به میان می‌آید ذهن‌ها معطوف به مسائل مادی و پیشرفت‌های اقتصادی می‌شود و توسعه معادل با رشد و ترقی مادی در نظر گرفته می‌شود و زیربنای توسعه نیز ثروت و امکانات مادی تلقی می‌شود. اما ...  بیشتر
روش تحلیل تئوری؛ روشی تحلیلی برای شناخت عملکرد و منطق مواجهه نظریه‌های علوم انسانی با مسائل جامعه
روش تحلیل تئوری؛ روشی تحلیلی برای شناخت عملکرد و منطق مواجهه نظریه‌های علوم انسانی با مسائل جامعه

حسین میرچراغ خانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 49-75

چکیده
  تئوری‌های علمی در مواجه با مسائل جامعه از منطق مشخصی پیروی می‌کنند. تحلیل عملکرد نظریه‌های علوم انسانی نسبت به مسائل جامعه هدف این مقاله است. اینکه نظریه‌های علوم انسانی بر اساس چه منطقی با مسائل جامعه ...  بیشتر
تعریف پیشرفت و راه های رسیدن به آن از دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریه گفتمان لاکلاو و موفه
تعریف پیشرفت و راه های رسیدن به آن از دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریه گفتمان لاکلاو و موفه

روح اله تیموری؛ حسن عبداله زاده؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 51-67

چکیده
  می توان گفت مقوله توسعه و عقب افتادن ایران از قطار پیشرفت جهانی در طی صد و پنجاه سال اخیر مورد بحث و بررسی بوده است . از زمان اولین شکست ایران از روسیه تزاری ایرانی ها از خود پرسیدند چرا عقب افتادیم. و تا ...  بیشتر
شناسایی و رتبه‌بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش
شناسایی و رتبه‌بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش

مجید آرش؛ محمدصادق جلالی راد

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 51-73

چکیده
  مدیریت دانش هر آن چیزی است که سازمان برای داشتن نحوه انجام وظایف و فعالیت‌های خود به آن نیاز دارد؛ آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌ها در هر نظام سیاسی است که وظیفه تربیت و آموزش اخلاقیات ...  بیشتر
ناکارآمدی علوم انسانی در ایران و راهکارهای برون رفت از آن
ناکارآمدی علوم انسانی در ایران و راهکارهای برون رفت از آن

حسین شیخ زاده

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  چکیدهسابقۀ آموزش عالی در ایران به اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی باز می‌گردد. اما جهش کمّی در آموزش عالی از اوایل دهه 1370 آغاز گردید و در طول سه دهه گذشته تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به ویژه ...  بیشتر
سیاستگذاری زیر ساخت های شهر هوشمند با تاکید بر تحول در پلتفورم‌های مجازی
سیاستگذاری زیر ساخت های شهر هوشمند با تاکید بر تحول در پلتفورم‌های مجازی

محمدرضا ابدار؛ سید مصطفی ابطحی؛ مریم اسماعیلی فرد

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 63-88

چکیده
  شهر هوشمند به معنای گشایش مفاهیمی نو در مدیریت شهری است و با استفاده از زیرساخت‌ها و شاخص‌هایی که در حل معضلات شهرهای امروزی دارد در مدیریت فعالیت‌های شهری تاثیر به سزایی می‌گذارد. بطور کلی می‌توان ...  بیشتر
تبیین کیفیت کالایی شدن مکان در نظام سرمایه‌داری
تبیین کیفیت کالایی شدن مکان در نظام سرمایه‌داری

ناصر شفیعی ثابت؛ صابر صدیقی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 69-99

چکیده
  هر مفهومی در هر پارادایم، مکتب، ایدئولوژی و نظام اجتماعی ـ اقتصادی معنای خاص خود را می‌یابد. مفهوم مکان نیز این قائده مستثنی نیست. مفهوم مکان در «نظام سرمایه‌داری» نیز دارای بار معنایی خاصی است. ...  بیشتر
علوم انسانی و چالش های آن در ایران
علوم انسانی و چالش های آن در ایران

لیلا سنگی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 77-103

چکیده
  با نگاهی به تاریخ علم در ایران معاصر، روشن می‌شود که ورود علوم جدید در ایران به صورت متعادل و متوازن صورت نگرفته است. در ابتدای امر علوم فنی و پزشکی وارد ایران شد و سپس به مرور اما با کندی بیشتری افکار ...  بیشتر
بررسی ارتباط تعاملی آینده پژوهی با سیاستگذاری در مواجه با عدم قطعیت
بررسی ارتباط تعاملی آینده پژوهی با سیاستگذاری در مواجه با عدم قطعیت

علی فرهادی؛ ابراهیم رشیدی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 77-96

چکیده
  در جهان به شدت پیچیده و متحول شونده کنونی و منابع محدود موجود، بدون نگاه به آینده و سیاست گذاری و برنامه ریزی درست نمی توان به سر منزل مقصود رسید و چه بسا جوامعی که به دلیل بی توجهی به آینده نگری و دچار ...  بیشتر
انسان، قدرت و سیاست در تاریخ معاصر ایران و نقد آن براساس آرای شهید مطهری
انسان، قدرت و سیاست در تاریخ معاصر ایران و نقد آن براساس آرای شهید مطهری

مرتضی شیرودی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  درهم آمیختگی انسان،قدرت و سیاست که نام انسان شناسی سیاسی به خود می گیرد، همچنان مفهوم مبهمی در تاریخ سیاسی معاصر ایران است و آن، مسأله ای است که سئوال اصلی مقاله را که چه تصویر و شکلی از پیوند بین انسان، ...  بیشتر
نقش مراکز و کانون‌های علمی-آموزشی در دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان
نقش مراکز و کانون‌های علمی-آموزشی در دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان

لاله افتخاری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 89-105

چکیده
  قرآن کریم ضمن تجلیل از جایگاه علم ومقام دانشمندان،خود را جامع تمامی علوم و معارف معرفی می‌کند. بررسی تاریخ اسلام نیز نشانگر اهتمام ویژه ی نبی اکرم(ص) و دیگر یادگار گرانسنگ آن حضرت، نسبت به تأسیس مراکز ...  بیشتر
بررسی تاثیر انواع سرمایه های جوانان (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) بر سبک زندگی سلامت محور آنان در شهر زنجان
بررسی تاثیر انواع سرمایه های جوانان (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) بر سبک زندگی سلامت محور آنان در شهر زنجان

سیداحمد موسوی؛ لیلا حاجی آقایی؛ فیض اله نوروزی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 97-118

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد یافتن رابطه بین سبک زندگی سلامت محور و سلامت اجتماعی می‌باشد. در چارچوب نظری از نظریات  بوردیو سایر نظریات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. روش پیمایشی و از پرسشنامه به عنوان ...  بیشتر