شریه مطالعات تحول در علوم انسانی  که در حال حاضر 2 شماره در سال منتشر می شود، رعایت نکات و دستور‎العمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقالات ضروری است :

-  مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.

- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد

-  در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.

-  مقاله باید با آخرین نسخه برنامه  Word  و با قلم نازنین نازک فونت12 (برای چکیده لاتین با قلم تایمز 11) فاصله تقریبی میان سطور 9/0 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 6/5،‌ از پایین 6/5، از راست 4 و حاشیه چپ 4 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر 12، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت یاقوت 12، چکیده فارسی با فونت نازنین نازک12، فهرست عناوین متن با فونت نازنین سیاه 12، منابع و مآخذ با فونت نازنین11 نگاشته شود.

- تعداد صفحات مقاله نباید ازحدود 18صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند.

- مقالات ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد: 

صفحه اول:

(الزاماً این صفحه می بایست جداگانه در فایلی به نام مشخصات نویسندگان ارسال شود)

- نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی.

- نشانی کامل نویسندة عهده‎دار مکاتبات : شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام‎نگار(پست الکترونیکی) به فارسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‎های مقاله باید خودداری شود.

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‎ای تأمین شده یاشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.  

- عنوان کامل مقاله به انگلیسی

- نام و نام خانوادگی رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی.

- نشانی کامل نویسندة عهده‎دار مکاتبات : شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام‎نگار (پست الکترونیکی) به انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‎های مقاله باید خودداری شود. 

صفحه دوم : 

( از این صفحه به بعد در فایل اصلی مقاله بارگزاری شود و ارسال گردد در این فایل نباید مشخصات نویسندگان درج شود)

- عنوان کامل مقاله به فارسی

چکیده فارسی(250 تا 300 کلمه)

مطالب مربوط به چکیده: طرح مسأله، روش تـحقیق، ابزار جـمع آوری داده‌ها، تکنیک بکار رفته، نـتایج و واژه‌های کلیدی؛

از صفحة سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.

-          شکل‌ها و نمودارها فقط در موارد بسیار ضروری و به تعداد محدود با کیفیت خوب (رزولوشن  300 dpi)، با شماره و عنوان در پائین (B nazanin 12)،و توضیح و منبع در زیر آن(B nazanin 12)، در محل مورد نظر در متن آورده شود.

-           تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.

-          در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به ‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

-          کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.

      مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره

-          نشریه، شماره نشریه، صفحات مقاله.

-           مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها: نام‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.

-           چکیده‌ای در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (5 کلیدواژه) باشد.

 منابع انگلیسی:

Tiwari, M. K., Song, K.Y., Chatterjee, C.,  and Gupta, M. M.  2013. Improving reliability of river flow forecasting using neural networks, wavelets and self-organizing maps. J. Hydroinf 15: pp. 486-502.

 

Pawlak, Z. 1982. Rough sets. International Journal of Computer and Information Sciences. 11: pp. 341-356.

 

تبصره1: در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد در متن نویسنده اول و همکاران (.et al ) نوشته می شود ولی در فهرست منابع اسامی تمام نویسندگان آورده می شود.

تبصره2: در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقاله با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می­بایست با امضاء استاد مربوطه به مجله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود .

-          ذکر مأخذ عکسها یا شکل‎هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‎اند الزامی است.

-          عناوین اشکال و جداول با فونت 10  نازنین سیاه  و متن جداول با فونت 10 نازنین نازک باشد.

-  در قسمت تشکر و قدردانی منابع مالی تحقیق(در صورت لزوم) آورده شود. 

-   هیأت تحریریه در ویراستاری ، رد یا قبول مقالات رسیده مجاز است.

-  نویسندگان مقالات مسئول محتوی و پاسخگوی نظریات ارائه شده در نوشته های خود می باشند.

 

 - چکیده انگلیسی (حداکثر250- 300 واژه)، فونت متن چکیده انگلیسی با قلم تایم نیو رومن 11، کلید واژگان انگلیسی (حداکثر 4-6 واژه). ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)

- خلاصه مقاله تحت عنوان چکیده مبسوط انگلیسی (فونت 12 تایم نیو رومن، فاصله خطوط 1) حداقل در دو صفحه(1000 کلمه)؛ (عنوان مقاله- مقدمه- روش شناسی-بحث-نتیجه گیری واژه‌های کلیدی) ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)