کلیدواژه‌ها = هایدگر
تعداد مقالات: 3
2. مبانی انسان‌شناسی هرمنوتیک هایدگر و مقایسه تحلیلی آن با انسان‌شناسی اسلامی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 114-140

یحیی بوذری نژاد؛ حمید ریحانی


3. تفکر معنوی و نسبت آن با تکنولوژی در اندیشه هایدگر

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 142-162

سید محمد مهدی موسوی مهر