نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مدیریت از اصول مهم زندگی فردی و اجتماعی است، به گونه­ای که اگر مدیریت صحیح بر زندگی انسان حاکم نباشد، سرمایه­هایی که وجود دارد تباه و استعدادها شکوفا نخواهد شد. به همین دلیل با از بین رفتن سرمایه­ها و شکوفا نشدن استعدادها، فرد و جامعه دچار انحطاط می­شوند، در حالی که اگر مدیریت صحیح و کارآمد بر جامعه حاکم باشد، توسعة همه جانبه به جریان خواهد افتاد و در نتیجه به ابداع و ابتکار و نوآوری دست خواهد یافت. از این­رو مدیریت اسلامی و راهکارهای آن، به عنوان مدیریتی کارآمد و دقیق مورد توجه قرار می­گیرد که زمینۀ رشد انسان به سوی الله را فراهم می­کند. بر این اساس، پیامبران که مدیران الهی بودند، برای رشد انسان به سوی خداوند برگزیده شدند و با تمسک به دستورات خداوند متعال و آیات الهی، مدیریت و رهبری جامعه را به خوبی در دست گرفتند و به پیش بردند. مدیران جامعۀ اسلامی هم باید بر این شیوه حرکت کنند و فرامین قرآن کریم را برای هدایت و پیشرفت بشر و جامعه، مستمسک قرار دهند. این مقاله در پی معرفی یکی از بهترین الگوهای مدیریتی، یعنی مدیریت بر اساس «معیارهای اسلامی» در عصر جدید، با استناد به آیات قرآن کریم است و سپس ویژگی­های مدیر شایسته را برای حرکت به سمت پیشرفت و ترقی همه جانبه بررسی می­کند و آسیب­هایی که سد راه این مدیریت است را معرفی کرده و به ارائة راه­حل مناسب می­پردازد.

کلیدواژه‌ها