شناخت و معرفی و ارائه تحلیل،تبیین  نظری و الگوههای عملی و همچنین نگرشهای علمی در رابطه با موضوع تحول در علوم انسانی

  • انتشار مقالات تخصصی در گرایش های مرتبط و  ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران
  • ارتقای سطح دانش و پژوهش در موضوعات مرتبط
  • ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی
  • ایجاد بستر و زمینه ای مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.
  • شناخت و معرفی آرا، نظرات، اختراعات، نوآوری ها و خلاقیت های علمی و ... در دو سطح ملی و بین المللی.


چشم‌انداز مجله:


 فراهم کردن زمینه های گسترش دانش سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی در وجوه مختلف  منطبق با نگرشهای تبین کننده گفتمان انقلاب اسلامی، از طریق انتشار آخرین یافته‌های پژوهشی، 

تحلیل جدیدترین نظریه‌ها و معرفی آخرین نظر و پژوهش­های منتشرشده مرتبط با موضوع