خط مشی فصلنامه سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی انتشار مقاله های علمی در حوزه مطالعات علوم انسانی است. لازم است مقاله ها در جهت توسعه این موضوع باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه علوم انسانی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد.

فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی در راستای  ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و معرفی بهترین دستاوردهای علمی با رویکرد بین رشته ای است. بدین منظور ازکلیه محققان و اندیشمندان عرصه های مختلف علمی مرتبط با موضوع تحول در علوم انسانی جهت انتشار مقالات خود دعوت به عمل می آورد