آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 61
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 20

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 24
تعداد مشاهده مقاله 21819
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12673
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
درصد پذیرش 31 %