آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 67
تعداد پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 20

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 22814
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13188
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 33 %