آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 101
تعداد پذیرش 45
تعداد عدم پذیرش 38

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 26454
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15219
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
درصد پذیرش 45 %