سیاستگذاری زیر ساخت های شهر هوشمند با تاکید بر تحول در پلتفورم‌های مجازی
سیاستگذاری زیر ساخت های شهر هوشمند با تاکید بر تحول در پلتفورم‌های مجازی

محمدرضا ابدار؛ سید مصطفی ابطحی؛ مریم اسماعیلی فرد

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 63-88

چکیده
  شهر هوشمند به معنای گشایش مفاهیمی نو در مدیریت شهری است و با استفاده از زیرساخت‌ها و شاخص‌هایی که در حل معضلات شهرهای امروزی دارد در مدیریت فعالیت‌های شهری تاثیر به سزایی می‌گذارد. بطور کلی می‌توان ...  بیشتر