شناسایی و رتبه‌بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش
شناسایی و رتبه‌بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش

مجید آرش؛ محمدصادق جلالی راد

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 51-73

چکیده
  مدیریت دانش هر آن چیزی است که سازمان برای داشتن نحوه انجام وظایف و فعالیت‌های خود به آن نیاز دارد؛ آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌ها در هر نظام سیاسی است که وظیفه تربیت و آموزش اخلاقیات ...  بیشتر