بررسی نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی بر رابطۀ سلامت روانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: ادارۀ کل آموزش فنّی و حرفه‌ای استان همدان)
بررسی نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی بر رابطۀ سلامت روانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: ادارۀ کل آموزش فنّی و حرفه‌ای استان همدان)

هاشم کارگر؛ آرزو صفری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 9-28

چکیده
  مدیران سازمان های امروزی با چالش های زیادی روبرو هستند، اما شاید یکی از مهمترین و اساسی ترین آنها؛ افزایش عملکرد کارکنان باشد. توانایی افزایش بهره وری و تقویت اثربخشی سازمانی به جنبه های بسیاری بستگی ...  بیشتر
منطق فازی به مثابه روش و ابزاری نوین در تجزیه و تحلیل پدیده‌های سیاسی و اجتماعی
منطق فازی به مثابه روش و ابزاری نوین در تجزیه و تحلیل پدیده‌های سیاسی و اجتماعی

علی دارابی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 29-47

چکیده
  منطق فازی به مثابه ابزاری نوین در تجزیه و تحلیل پدیده های سیاسی و اجتماعی مفهوم و رهیافتی است که به‌تازگی وارد علوم سیاسی شده است. این رهیافت به همراه خود مفاهیم جدید دیگری از قبیل عدم قطعیت، نسبیت‌پذیری، ...  بیشتر
روش تحلیل تئوری؛ روشی تحلیلی برای شناخت عملکرد و منطق مواجهه نظریه‌های علوم انسانی با مسائل جامعه
روش تحلیل تئوری؛ روشی تحلیلی برای شناخت عملکرد و منطق مواجهه نظریه‌های علوم انسانی با مسائل جامعه

حسین میرچراغ خانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 49-75

چکیده
  تئوری‌های علمی در مواجه با مسائل جامعه از منطق مشخصی پیروی می‌کنند. تحلیل عملکرد نظریه‌های علوم انسانی نسبت به مسائل جامعه هدف این مقاله است. اینکه نظریه‌های علوم انسانی بر اساس چه منطقی با مسائل جامعه ...  بیشتر
بررسی ارتباط تعاملی آینده پژوهی با سیاستگذاری در مواجه با عدم قطعیت
بررسی ارتباط تعاملی آینده پژوهی با سیاستگذاری در مواجه با عدم قطعیت

علی فرهادی؛ ابراهیم رشیدی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 77-96

چکیده
  در جهان به شدت پیچیده و متحول شونده کنونی و منابع محدود موجود، بدون نگاه به آینده و سیاست گذاری و برنامه ریزی درست نمی توان به سر منزل مقصود رسید و چه بسا جوامعی که به دلیل بی توجهی به آینده نگری و دچار ...  بیشتر
بررسی تاثیر انواع سرمایه های جوانان (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) بر سبک زندگی سلامت محور آنان در شهر زنجان
بررسی تاثیر انواع سرمایه های جوانان (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) بر سبک زندگی سلامت محور آنان در شهر زنجان

سیداحمد موسوی؛ لیلا حاجی آقایی؛ فیض اله نوروزی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 97-118

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد یافتن رابطه بین سبک زندگی سلامت محور و سلامت اجتماعی می‌باشد. در چارچوب نظری از نظریات  بوردیو سایر نظریات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. روش پیمایشی و از پرسشنامه به عنوان ...  بیشتر
مبانی و مستندات قرآنی اصول اخلاقی بیانیه گام دوم انقلاب
مبانی و مستندات قرآنی اصول اخلاقی بیانیه گام دوم انقلاب

عبدالله غلامی؛ سید ابوالفضل موسوی‌زاده؛ پریوش بابا خانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 119-136

چکیده
  در بیانیه گام دوم، رشد معنویت و اخلاق نیازمند همراهی حکومت‌ها دانسته شده، اما بااین‌حال تصریح‌شده است که این دو، با دستور و فرمان به دست نمی‌آید. همچنین تأکید شده است که دستگاه‌های مسئول حکومتی و همچنین ...  بیشتر
مدیریت تحول علوم انسانی در سایه پویایی انقلاب اسلامی
مدیریت تحول علوم انسانی در سایه پویایی انقلاب اسلامی

امیرعلی کتابی؛ سید محمود اسلامی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 119-144

چکیده
  انقلاب حرکتی پویا در راستای تغییر بنیادی و مقابله با ایستای است و انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب قرن حاضر است که در حین پویایی توان تاثیر و تحول در علوم انسانی را داراست و از طرف دیگر در راستایی پویایی ...  بیشتر